Nửa đêm, người dân Thủ đô đổ xô đến con đường hoa mới nổi để 'sống ảo'

10:20 03/04/2024

TPO - Mặc dù nửa đêm nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô đến bức tường với giàn hoa ngũ sắc ở phố Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chụp ảnh, "sống ảo".

Tiền Phong Những ngày gần đây, bức tường với giàn hoa ngũ sắc trên phố Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang trở thành điểm thu hút người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, đặc biệt là lúc nửa đêm. 1

Những ngày gần đây, bức tường với giàn hoa ngũ sắc trên phố Miếu Đầm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang trở thành điểm thu hút người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, đặc biệt là lúc nửa đêm.

Tiền Phong Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường. 1
Tiền Phong Tiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường. 1
Tiền Phong Tiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1Tiền PhongTiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường. 1
Tiền Phong Tiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1Tiền PhongTiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1Tiền PhongTiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1Tiền PhongTiền PhongGhi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.1 Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường. 1

Ghi nhận của PV những ngày gần đây, khá đông người dân đã tìm đến chụp ảnh khi hoa vừa mới nở. Đặc biệt khoảng từ 20 giờ tối đến 23h30 đêm, đường hoa này vẫn chật kín người, mọi người phải xếp hàng để có một góc đẹp chụp ảnh. Nơi đây càng tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.

Tiền Phong Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1Tiền PhongTiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1Tiền PhongTiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1Tiền PhongTiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1Tiền PhongTiền PhongNhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.1 Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây. 1

Nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ còn đầu tư trang phục, trang điểm nhằm tạo ra những bộ hình đẹp, ấn tượng nhất. Họ sẵn sàng dành cả buổi tối, thậm chí đến đêm để chụp ảnh ở đây.

Tiền Phong "Em biết đến đây thông qua kênh tiktok, theo hướng dẫn của video thì chụp buổi tối sẽ "ảo" hơn với đèn flash nhưng mà để có ảnh như trên mạng thì mất cả buổi tối mới được", bạn Uyên (sn 2005) chia sẻ. 1

"Em biết đến đây thông qua kênh tiktok, theo hướng dẫn của video thì chụp buổi tối sẽ "ảo" hơn với đèn flash nhưng mà để có ảnh như trên mạng thì mất cả buổi tối mới được", bạn Uyên (sn 2005) chia sẻ.

Tiền Phong Mọi người đến đây đều cho rằng, khi chụp dưới trời tối kết hợp cùng ánh đèn flash, đằng sau là phông nền màu tím của hoa và màu xanh của lá sẽ cho ra màu sắc huyền bí, rực rỡ hơn. 1
Mọi người đến đây đều cho rằng, khi chụp dưới trời tối kết hợp cùng ánh đèn flash, đằng sau là phông nền màu tím của hoa và màu xanh của lá sẽ cho ra màu sắc huyền bí, rực rỡ hơn.
Tiền Phong Cây hoa ngũ sắc thuộc nhóm cây bụi, thân nhỏ, thường mọc thành bụi rậm. Bề mặt thân cây được phủ bởi lớp lông nhám. Ngũ sắc ra hoa quanh năm, Ở đây nở rộ vào tháng 3, nở theo chùm tạo thành khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên thời gian này hoa bắt đầu tàn và rụng. 1
Tiền Phong Tiền PhongCây hoa ngũ sắc thuộc nhóm cây bụi, thân nhỏ, thường mọc thành bụi rậm. Bề mặt thân cây được phủ bởi lớp lông nhám. Ngũ sắc ra hoa quanh năm, Ở đây nở rộ vào tháng 3, nở theo chùm tạo thành khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên thời gian này hoa bắt đầu tàn và rụng.1 Cây hoa ngũ sắc thuộc nhóm cây bụi, thân nhỏ, thường mọc thành bụi rậm. Bề mặt thân cây được phủ bởi lớp lông nhám. Ngũ sắc ra hoa quanh năm, Ở đây nở rộ vào tháng 3, nở theo chùm tạo thành khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên thời gian này hoa bắt đầu tàn và rụng. 1

Cây hoa ngũ sắc thuộc nhóm cây bụi, thân nhỏ, thường mọc thành bụi rậm. Bề mặt thân cây được phủ bởi lớp lông nhám. Ngũ sắc ra hoa quanh năm, Ở đây nở rộ vào tháng 3, nở theo chùm tạo thành khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên thời gian này hoa bắt đầu tàn và rụng.

Tiền Phong Ở những góc chụp thấp gần như chỉ thấy màu xanh của lá trên bức tường. 1

Ở những góc chụp thấp gần như chỉ thấy màu xanh của lá trên bức tường.

Tiền Phong Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1Tiền PhongTiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm. 1
Tiền Phong Tiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1Tiền PhongTiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1Tiền PhongTiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1Tiền PhongTiền PhongNhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.1 Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm. 1

Nhiều "bóng hồng" xúng xính, khoe sắc trên con đường hoa lúc nửa đêm.

Tiền Phong Cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại con đường hoa tím ngũ sắc. 1

Cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại con đường hoa tím ngũ sắc.

Tiền Phong Nhiều người phải chờ đến tận khuya mới có góc để chụp ảnh trên con đường hoa này. 1

Nhiều người phải chờ đến tận khuya mới có góc để chụp ảnh trên con đường hoa này.

Có thể bạn quan tâm
Nông dân thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo

Nông dân thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo

17:50 08/12/2023

Thời gian qua, phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững' được Hội Nông dân xã...

Vì sao 'viên ngọc quý' Măng Đen bị băm nát?

Vì sao 'viên ngọc quý' Măng Đen bị băm nát?

06:30 19/07/2023

TP - Cả trăm trường hợp giao đất biệt thự, đất ở trái phép tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) vừa được kết luận thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum chỉ rõ.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí thấy ai ‘ngứa mắt’ là đánh

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí thấy ai ‘ngứa mắt’ là đánh

11:00 10/01/2024

Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo, mang theo hung kh khi thấy ai “nhìn đểu” hay “ngứa mắt” là lao vào đánh.

Tin tức 24h: Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung còn kéo dài

Tin tức 24h: Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung còn kéo dài

21:00 18/06/2023

Tin tức 24h : Sự thật đằng sau bức ảnh 1.000 người nằm ở phố đi bộ hồ Gươm; Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt trong 3 ngày tới ở...

Công bố quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An

Công bố quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An

22:20 06/03/2024

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, chiều ngày 05/3, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Hà và Đại tá Văn Công Minh.

Bảo kê chợ Long Biên, từ Hưng 'kính' đến băng nhóm mới đều phải sa lưới

Bảo kê chợ Long Biên, từ Hưng 'kính' đến băng nhóm mới đều phải sa lưới

05:00 08/02/2024

Một băng nhóm giang hồ 7 tên chuyên cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên vừa bị bắt, thông tin từ Công an TP Hà Nội ngày...

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị xe tông tử vong: Đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá quân đội

Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị xe tông tử vong: Đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá quân đội

09:00 05/12/2023

Toà án Quân sự khu vực 2 đưa ra xét xử lại ông Hoàng Văn Minh (cựu thiếu tá, Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937, ở Ninh Thuận) vì đã lái xe gây tai nạn làm nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong. Tuy nhiên, cáo trạng điều tra bổ sung đã đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá Minh.

Bắt 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Bắt 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

18:00 01/03/2023

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D (địa chỉ xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Quý (SN 1987, Phó Giám đốc trung tâm), Nguyễn Văn Định (SN 1992, Phó Giám đốc trung tâm) và Trần Văn Doanh (SN 1996, nhân viên của trung tâm), cùng trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định, về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công...

Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh nhận ‘lại quả’ 1 tỉ từ chủ tịch NSJ

Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh nhận ‘lại quả’ 1 tỉ từ chủ tịch NSJ

19:20 15/09/2023

Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị cáo buộc nhận 'lại quả' 1 tỉ đồng.

Co loi xay ra
Co loi xay ra