Những lưu ý khi làm thẻ căn cước mới cho trẻ dưới 14 tuổi

02:50 11/07/2024

Từ ngày 1/7/2024, trẻ em dưới 14 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu. Dưới đây là những lưu ý khi làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi.

Những lưu ý khi làm thẻ căn cước mới cho trẻ dưới 14 tuổi
Những lưu ý khi làm thẻ căn cước mới cho trẻ dưới 14 tuổi.

1. Từ ngày 1/7, trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước bao gồm:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, theo quy định nêu trên, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước nếu có nhu cầu.

2. Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi từ ngày 1/7/2024

Theo khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

3. Thông tin trên thẻ căn cước của trẻ em dưới 14 tuổi

Thông tin trên thẻ căn cước của trẻ em dưới 14 tuổi được quy định tại Thông tư 16/2024/TT-BCA như sau:

* Đối với trẻ từ 0 - 6 tuổi:

Mẫu thẻ dành cho công dân từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Đối với công dân dưới 6 tuổi, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch.

* Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi - dưới 14 tuổi:

Thông tin trên thẻ gồm: ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch.

Còn mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ 0 - dưới 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có các thông tin giống nhau gồm: nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; chữ "BỘ CÔNG AN"; Dòng MRZ.

4. Người dưới 14 tuổi có phải thu thập mống mắt không?

- Đối với trẻ từ 0 - 6 tuổi:

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi - dưới 14 tuổi:

Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học bao gồm:

+ Ảnh khuôn mặt;

+ Vân tay;

+ Mống mắt.

Như vậy, theo quy định thì trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không phải thu thập thông tin nhận và thông thông tin sinh trắc học, do đó sẽ không phải lấy sinh trắc học mống mắt.

Còn đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì phải thực hiện thu thập thông tin mống mắt và các thông tin khác theo quy định.

5. Mẫu thẻ căn cước của người dưới 14 tuổi từ ngày 1/7/2024

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về 2 mẫu thẻ Căn cước mới chính thức.

Cụ thể thông tin được in trên thẻ như sau:

- Hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên) được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước. Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đường kính 12mm; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước kích thước 20mm x 30mm; vị trí in mã QR kích thước 18mm x 18mm.

- Màu sắc của các thông tin trên thẻ căn cước:

+ Màu xanh tím đối với các dòng chữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; IDENTITY CARD; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/Place of residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth; Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue; Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY và biểu tượng chíp điện tử;

+ Màu đỏ đối với dòng chữ CĂN CƯỚC;

+ Màu đen đối với: Thông tin về số định danh cá nhân; thông tin của người được cấp thẻ căn cước; thông tin về ngày, tháng, năm cấp; thông tin về ngày, tháng, năm hết hạn; mã QR; dòng MRZ.

- Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi gồm các thông tin sau:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân 0-6 tuổi. (Nguồn: Bộ Công an)
Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân 0-6 tuổi. (Nguồn: Bộ Công an)

- Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên gồm các thông tin sau:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên. (Nguồn: Bộ Công an)
Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên. (Nguồn: Bộ Công an)

- Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên gồm các thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như sau:

+ Nơi cư trú/Place of residence;

+ Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth;

+ Chíp điện tử;

+ Mã QR;

+ Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue;

+ Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry;

+ BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY;

+ Dòng MRZ.

mặt sau thẻ căn cước
mặt sau thẻ căn cước
Có thể bạn quan tâm
'Hotgirl' Tina Dương bị truy tố với 2 tội danh

'Hotgirl' Tina Dương bị truy tố với 2 tội danh

12:00 05/04/2023

Sáng ngày 5/4, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử bị can Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của Công ty Gia Đình Việt 1 ô...

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau 2 vụ sạt lở cùng một vị trí làm 3 người thương vong

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau 2 vụ sạt lở cùng một vị trí làm 3 người thương vong

16:00 21/07/2024

Từ ngày 15-20/7, tại xã Đạ K’nàng (Đam Rông) liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở tại cùng một vị trí khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người dân và chính quyền.

Một người đàn ông đuối nước khi đi bắt nghêu

Một người đàn ông đuối nước khi đi bắt nghêu

18:10 13/05/2024

Trong lúc cùng nhóm bạn lặn sông bắt nghêu, người đàn ông 30 tuổi ở Hà Tĩnh không may đuối nước dẫn đến tử vong.

Hưng Yên: Đình chỉ cán bộ công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

Hưng Yên: Đình chỉ cán bộ công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

20:50 05/07/2023

Tối 5/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Trưởng Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi - cán bộ Công an xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào để phục vụ công tác xác minh, điều tra hành vi đánh người gây thương tích. Trước đó, ngày 3/7, anh Nguyễn Thế Huyện (sinh năm 1985, ở thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào) đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo nội dung, khoảng 13h ngày...

Chủ nợ bị giết, chôn xác phi tang ở Bình Phước

Chủ nợ bị giết, chôn xác phi tang ở Bình Phước

12:50 03/07/2023

Nghi phạm đã bị công an bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Vietlott 21/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/5/2024 - Xổ số Power 6/55 21/5

Vietlott 21/5 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/5/2024 - Xổ số Power 6/55 21/5

01:00 21/05/2024

Vietlott 21/5. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ Ba ngày 21/5/2024 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/5/2024 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30. Vietlott 21/5 - Xổ số Power 6/55 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/5/2024 - Vietlott Power 6/55 21/5 Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 21/5/2024, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của...

Ngày mai, Viện kiểm sát đối đáp luật sư, bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày mai, Viện kiểm sát đối đáp luật sư, bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát

22:00 31/03/2024

Sáng 1/4, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác tiếp tục phần tranh luận với nội dung Viện KSND TP.HCM đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của bị cáo, và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Qua 2 tuần bào chữa, đa phần các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan đều khai chỉ làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan, không hưởng lợi gì nên đề nghị HĐXX...

Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/12/2023 tại Kiên Giang

Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/12/2023 tại Kiên Giang

14:30 24/12/2023

Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/12/2023 tại Kiên Giang Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Kiên Giang ngày 25/12/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện thành phố Hà Tiên Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/12/2023 từ 07h30 - 08h45 Khách hàng Lý Mỹ Đẹp phường Pháo đài, Thành phố Hà Tiên. Điện lực Hà Tiên Tiến hành công việc sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp 25/12/2023 từ 08h50 - 10h00 Khách hàng Muôn Triệu phường...

Xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi: Chiếu clip Thái giúp Trang đánh con

Xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi: Chiếu clip Thái giúp Trang đánh con

10:00 28/04/2023

Sáng 28-4, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái hành hạ con gái ruột được mở tại TP.HCM.

Co loi xay ra
Co loi xay ra