Thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu: chỉ có 8 học sinh đạt điểm 10 môn toán

05:50 11/06/2024

Chỉ có 8/3.714 học sinh đạt điểm 10 môn toán không chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2024.

Thí sinh trao đổi bài trước khi thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phổ điểm thi vào lớp 10 khóa thi ngày 25 và 26-5-2024.

Cụ thể như sau:

Môn toán không chuyên: 49% thí sinh đạt điểm dưới trung bình

Phổ điểm môn toán kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Kết quả phân tích phổ điểm cho thấy có 3.714 thí sinh tham gia bài thi môn Toán (không chuyên). Trong đó điểm trung bình là 4,72 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,40 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 407 (tỉ lệ 11,0%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) là 1895 (tỉ lệ 51,0%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>6,5) trở lên là 885 (tỉ lệ 23,8%), từ giỏi (>=8,0) trở lên là 224 (tỉ lệ 6%).

Điểm cao nhất của môn Toán không chuyên là 10. Có 8 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn văn không chuyên: chỉ 1 thí sinh đạt 8,5 điểm

Phổ điểm môn văn kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Kết quả phân tích phổ điểm cho thấy có 3.719 thí sinh tham gia bài thi Ngữ văn (không chuyên). Trong đó điểm trung bình 5,37 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 5,50 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 3 (tỉ lệ 0,1%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 2.798 (tỉ lệ 75,2%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 366 (tỉ lệ 9,8%), từ giỏi (8,0) trở lên 5 (tỉ lệ 0,1%).

Điểm cao nhất của môn Ngữ Văn (không chuyên) 8,5. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tiếng Anh không chuyên: 42,7% thí sinh đạt điểm trên trung bình

Phổ điểm môn toán kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu 2024

Có 3.719 thí sinh tham gia bài thi Tiếng Anh (không chuyên), trong đó điểm trung bình 4,65 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,2 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 160 (tỉ lệ 4,3%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 1.588 (tỉ lệ 42,7%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 663 (tỉ lệ 17,8%), từ giỏi (8,0) trở lên 140 (tỉ lệ 3,8%).

Điểm cao nhất của môn Tiếng Anh (không chuyên) 9,2. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn toán chuyên: 1 thí sinh đạt 9,75 điểm

Có 1.064 thí sinh tham gia bài thi Toán (chuyên), trong đó điểm trung bình là 2,72 điểm, điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 0,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 440 (tỉ lệ 41,4%), số thí sinh có điểm trên trung bình(>=5,0) 158 (tỉ lệ 14,8%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 55 (tỉ lệ 5,2%), từ giỏi (8,0) trở lên 13 (tỉ lệ 1,2%).

Điểm cao nhất của môn Toán (chuyên) 9,75. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tin chuyên: nhiều thí sinh 0 điểm

Có 249 thí sinh tham gia bài thi Tin (chuyên), trong đó điểm trung bình 3,28 điểm; điểm có nhiều thí sinh nhất 0,00 điểm. Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 83 (tỉ lệ 33,3%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 65 (Tỉ lệ 26,1%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 33 (tỉ lệ 13,3%), từ giỏi (8,0) trở lên 18 (tỉ lệ 7,2%).

Điểm cao nhất của môn Tin (chuyên) là 10. Có 6 thí sinh đạt mức điểm này.

  • Đề thi toán lớp 10 TP.HCM: 'Thí sinh không làm được vì dạy và học theo mô típ cũ'

  • Đề thi toán lớp 10 quá khó: Do sức học hay do đề phân hóa cao?

  • Kỳ thi vào lớp 10: Kỳ vọng và áp lực

Môn Lý chuyên: cao nhất 8,75 điểm

Có 372 thí sinh tham gia bài thi Vật Lý (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,27 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 4,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 66 (tỉ lệ 17,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 161 (tỉ lệ 43,3%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 63 (tỉ lệ 16,9%), từ giỏi (8,0) trở lên 9 (tỉ lệ 2,4%).

Điểm cao nhất của môn Vật Lý (chuyên) 8,75. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn hóa chuyên: 48,4% thí sinh trên trung bình

Có 496 thí sinh tham gia bài thi Hóa Học (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,68 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 4,25 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 83 (tỉ lệ 16,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 240 (tỉ lệ 48,4%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 136 (tỉ lệ 27,4%), từ giỏi (8,0) trở lên 61 (tỉ lệ 12,3%).

Điểm cao nhất của môn Hóa học (chuyên) 9,75. Có 2 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn sinh chuyên: cao nhất 8,4 điểm

Có 220 thí sinh tham gia bài thi Sinh Học (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,70 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất 5,00 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) là 6 (tỉ lệ 2,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 110 (tỉ lệ 50%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 43 (tỉ lệ 19,5%), từ giỏi (8,0) trở lên 4 (tỉ lệ 1,8%).

Điểm cao nhất của môn Sinh Học (chuyên) 8,4. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn văn chuyên: chỉ 1 thí sinh đạt 8 điểm

Có 622 thí sinh tham gia bài thi Ngữ Văn (chuyên), trong đó điểm trung bình 4,36 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 6 (tỉ lệ 1,0%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 155 (tỉ lệ 24,9%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên 12 (tỉ lệ 1,9%), từ giỏi (8,0) trở lên là 1 (tỉ lệ 0,2%).

Điểm cao nhất của môn Ngữ Văn (chuyên) là 8. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Môn tiếng Anh chuyên: nhiều thí sinh đạt 2,2 điểm

Có 1251 thí sinh tham gia bài thi Tiếng Anh (chuyên), trong đó điểm trung bình 3,3 điểm; điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 2,2 điểm.

Số thí sinh có điểm liệt (<2,0) 209 (tỉ lệ 16,7%), số thí sinh có điểm trên trung bình (>=5,0) 217 (tỉ lệ 17,3%), số thí sinh đạt điểm từ khá (>=6,5) trở lên là 59 (tỉ lệ 4,7%), từ giỏi (8,0) trở lên là 4 (tỉ lệ 0,3%).

Điểm cao nhất của môn Tiếng Anh (chuyên) 8,5. Có 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Hai bước để nhập học vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn phúc khảo từ ngày 11 đến ngày 13-6-2024.

Về học phí: Cơ sở ở quận 5 1.495.000 đồng/tháng. Cơ sở sở Thủ Đức (bán trú) 2.650.000 đồng/tháng.

Theo thông tin từ nhà trường, các thí sinh thỏa điều kiện trúng tuyển, nếu muốn lựa chọn nhập học chính thức tại Trường phổ thông Năng khiếu, cần thực hiện 2 bước sau:

+ Bước 1: Điền thông tin bổ sung lý lịch học sinh trực tuyến trên hệ thống của nhà trường từ ngày 18-6-2024. Việc điền thông tin này được khuyến khích thực hiện trước ngày 24-6-2024 để thí sinh có thể thực hiện nhanh hơn các thủ tục vào ngày nhập học.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, cơ sở quận 5 (địa chỉ số 153 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM) trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 28-6-2024.

Có thể bạn quan tâm
Nga bắt quân nhân Mỹ vì cáo buộc trộm cắp

Nga bắt quân nhân Mỹ vì cáo buộc trộm cắp

12:40 07/05/2024

Quan chức Mỹ xác nhận một quân nhân Mỹ đang bị bắt giam tại Nga và đang chờ xét xử.

Tổng thống Ukraine kêu gọi EU đẩy nhanh công tác chuyển giao đạn pháo

Tổng thống Ukraine kêu gọi EU đẩy nhanh công tác chuyển giao đạn pháo

05:30 10/05/2023

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nhu cầu về đạn dược trên chiến trường nước này đang hiện hữu rõ ràng và hối thúc EU đẩy nhanh công tác chuyển giao đạn pháo.

Tổng thống bị giam giữ của Niger được tiếp cận với bác sỹ

Tổng thống bị giam giữ của Niger được tiếp cận với bác sỹ

09:20 13/08/2023

Theo nguồn tin, Tổng thống bị lật đổ của Niger “đã được bác sỹ đến khám,” mang thức ăn cho ông và gia đình. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông Bazoum vẫn ổn định.

Quy trình chọn người thay cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi

Quy trình chọn người thay cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi

16:40 20/05/2024

Theo hiến pháp Iran, khi một tổng thống mất năng lực hoặc qua đời khi đang tại chức, phó tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền Tổng thống Iran với sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao.

Sinh viên, đồng nghiệp tiếc thương nhà khoa học trẻ tài năng PGS.TS Đào Nguyên Khôi

Sinh viên, đồng nghiệp tiếc thương nhà khoa học trẻ tài năng PGS.TS Đào Nguyên Khôi

06:50 29/05/2024

Thông tin PGS.TS Đào Nguyên Khôi - công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, một nhà khoa học trẻ tài năng qua đời ở tuổi 38 khiến hàng ngàn sinh viên, đồng nghiệp tiếc thương.

Tắm sông, một thiếu niên 16 tuổi chết đuối

Tắm sông, một thiếu niên 16 tuổi chết đuối

20:50 07/06/2024

Nhóm 3 thiếu niên rủ nhau đến vực Dài thuộc sông Bánh Lái (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) để vui chơi, không may một em chết đuối.

Theo đuổi đến cùng vụ kiện chất độc da cam

Theo đuổi đến cùng vụ kiện chất độc da cam

09:50 08/05/2024

Sáng 7-5 giờ địa phương, Tòa phúc thẩm Paris đã mở phiên điều trần xét xử 'vụ kiện chất độc da cam' của bà Trần Tố Nga, hiện đã 82 tuổi.

Chuyến tàu bồi hồi của những người con xa xứ về đến quê nhà ngày 30 Tết

Chuyến tàu bồi hồi của những người con xa xứ về đến quê nhà ngày 30 Tết

06:20 09/02/2024

Hơn 2h sáng 29 tháng Chạp, sau ngày làm việc cuối năm, nhiều người tranh thủ đi chuyến tàu khuya về quê đón Tết từ ga Sài Gòn. Có nhiều gia đình đã chuẩn bị chu đáo hành lý từ những ngày trước đó, tận dụng từng giờ của ngày cuối năm để sớm được về với cha mẹ, anh em. Nhiều người chọn chuyến tàu khuya, ga đầu, ít khách, để có thể mang được nhiều hành lý về quê cho người thân. Em bé lần đầu tiên được cha mẹ đưa về quê ăn Tết, thăm ông bà. Trời mờ...

Tin tức sáng 17-3: Bộ Y tế sẽ xây dựng giá mới của 10.000 dịch vụ y tế tính đúng tính đủ

Tin tức sáng 17-3: Bộ Y tế sẽ xây dựng giá mới của 10.000 dịch vụ y tế tính đúng tính đủ

09:20 17/03/2024

Tin tức đáng chú ý: Ai được sử dụng nhà công vụ, tiêu chuẩn ra sao?; Hơn 90% người Việt mắc các bệnh về răng miệng; Bộ Y tế sẽ xây dựng giá mới của 10.000 dịch vụ y tế 'tính đúng tính đủ'...

Co loi xay ra
Co loi xay ra