Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

10:10 10/07/2024

Để khắc phục những hạn chế trong thi công các dự án thành phần, Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 9/7/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo thông báo, hiện nay, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án thuộc Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đang thi công đạt và vượt tiến độ theo hợp đồng.

Thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thay mặt Tổ công tác, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án thành phần, gói thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tuy nhiên, một số công trình thuộc Dự án thành phần 1 thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được bố trí vốn, chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, Dự án thành phần 4 đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, gây lãng phí chi phí đầu tư.

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể:

Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Cảng vụ hàng không Miền Nam trong việc lập hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại giai đoạn 1.

Về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1:

Đối với các Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước)

Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để khẩn trương đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch y tế và Trạm kiểm dịch động/thực vật với quy mô phù hợp, bảo đảm đúng quy hoạch và đúng chức năng của các công trình.

Đối với các công trình cần thiết cho hoạt động của cảng hàng không nhưng chưa có trong quy hoạch và dự án đầu tư được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/7/2024.

Dự án thành phần 4 (Các công trình khác)

Dự án thành phần 4 bao gồm các công trình rất quan trọng của cảng hàng không, liên quan trực tiếp đến an toàn kỹ thuật và vận hành, khai thác bảo đảm đúng quy mô, vai trò của cảng hàng không quốc tế.

Đặc biệt, việc đầu tư trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay phải đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ, năng lực, quản trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ-Tổ trưởng Tổ công tác đã có nhiều chỉ đạo cụ thể để giải quyết khó khăn của Dự án thành phần 4. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa có giải pháp khả thi để lựa chọn nhà đầu tư.

Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chưa nghiêm.

Bộ Giao thông vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai chậm Dự án thành phần 4 làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cảng hàng không và hiệu quả đầu tư Dự án.

Tổ công tác thống nhất giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất về việc triển khai Dự án thành phần 4, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể giải pháp khả thi để thực hiện; trong đó kiến nghị giải pháp lựa chọn tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong các dự án cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới để tư vấn về thiết kế tổng thể, lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 4.

Lựa chọn tư vấn quốc tế và nhà đầu tư

Việc lựa chọn tư vấn quốc tế cần vận dụng tối đa quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm minh bạch, hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình lựa chọn tư vấn quốc tế, xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu,… và xây dựng báo cáo Chính phủ.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV xem xét sử dụng tư vấn quốc tế phù hợp để hỗ trợ hoặc phối hợp các công việc của tư vấn tổng thể Dự án thành phần 4 để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả toàn bộ Dự án.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác mời thầu trong tháng 7/2024. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4 cần đưa ra tiêu chí phân chia hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư theo một tỷ lệ phù hợp với quy mô, mức độ phát triển của cảng hàng không qua các giai đoạn.

Đối với Nhà đầu tư cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay: Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm đầu tư quốc tế (ưu tiên chỉ tiêu năng lực, kinh nghiệm, quản trị và lưu ý đến tính tổng thể Dự án).

Việc xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư cần tham khảo số liệu, khảo sát hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư tại một số sân bay quốc tế lớn; tham khảo kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu của ACV.

Đối với các hạng mục

Nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hóa (khu logistic), khách sạn sân bay, thành phố sân bay: Bộ Giao thông Vận tải rà soát dự án đầu tư đã được phê duyệt, thống nhất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giao ACV chủ trì triển khai đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lập báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý Tiến độ khởi công, hoàn thành của các chủ đầu tư Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan nhà nước); Việc chuyển giao một số hạng mục công việc cho ACV, trong đó đề xuất ngay trình tự, thủ tục chuyển giao, kể cả điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ (nếu cần thiết), khẩn trương hoàn thành trước 15 tháng 7 năm 2024; Nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai Dự án thành phần 4, đề xuất khẩn cấp giải pháp khả thi để triển khai ngay các nội dung công việc tiếp theo.

ACV cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về đấu thầu hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương tiếp nhận và triển khai ngay các nội dung, hạng mục công việc của Dự án thành phần 4 do Bộ Giao thông vận tải chuyển giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành liên quan và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương triển khai các hạng mục, bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành đồng thời các hạng mục công trình để đưa vào vận hành, khai thác phát huy hiệu quả của toàn bộ Dự án./.

Có thể bạn quan tâm
Các mối đe dọa đánh bom đang gia tăng trên khắp nước Đức

Các mối đe dọa đánh bom đang gia tăng trên khắp nước Đức

20:20 27/10/2023

Tại bang Baden-Württemberg và Bayern, 6 trường học đã phải tạm thời đóng cửa trong khi thành phố Mannheim cảnh sát cũng phải sơ tán một trường đại học sau khi nhận được email đe dọa đánh bom.

Nga đăng lại video Mỹ từng phản đối bom chùm

Nga đăng lại video Mỹ từng phản đối bom chùm

04:30 09/07/2023

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đăng lên Telegram đoạn video cho thấy cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từng nói việc dùng bom chùm là tội ác chiến tranh.

Hôm nay 1-4, TP.HCM ra quân điều tra dân số và nhà ở toàn dân

Hôm nay 1-4, TP.HCM ra quân điều tra dân số và nhà ở toàn dân

12:50 01/04/2024

Từ ngày 1 đến 30-4, TP.HCM sẽ điều tra hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ để có cơ sở đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Làm theo hướng dẫn của công an ‘rởm’, người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng

Làm theo hướng dẫn của công an ‘rởm’, người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng

15:40 17/07/2023

Bị 'cán bộ điều tra' hù dọa có liên quan đến một đường dây ma túy, người phụ nữ ở Bình Dương đã làm theo hướng dẫn của công an rởm và bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Thế giới 24h: Dự báo mới nhất về áp thấp gần biển đông

Thế giới 24h: Dự báo mới nhất về áp thấp gần biển đông

05:50 28/06/2024

Tin tức thế giới mới nhất ngày 27.6: Đập Tam Hiệp tăng xả lũ, Trung Quốc lo vỡ đê dọc sông Dương Tử; Ông Biden và ông Trump bước vào...

Nga tuyên bố không cắt đứt đối thoại về vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố không cắt đứt đối thoại về vũ khí hạt nhân

22:00 08/06/2024

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ cho biết Washington có thể phải triển khai nhiều vũ khí hạt nhân chiến lược hơn.

Nước Nga muốn tăng thuế người giàu nhằm bù đắp chi phí chiến tranh

Nước Nga muốn tăng thuế người giàu nhằm bù đắp chi phí chiến tranh

08:30 31/05/2024

Nước Nga đề xuất tăng thuế với các công ty và người giàu nhằm bù đắp khoảng 30 tỉ USD vào nguồn thu ngân sách năm tới giữa cuộc chiến tốn kém với Ukraine.

Tổng thống Ukraine thăm Pháp nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev

Tổng thống Ukraine thăm Pháp nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev

07:30 15/05/2023

Pháp là chặng dừng chân thứ 3 của nhà lãnh đạo Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm các nước đồng minh châu Âu để kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev.

Ukraine chỉ có thể bắn tối đa 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày

Ukraine chỉ có thể bắn tối đa 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày

14:20 02/02/2024

Ukraine nói chỉ có thể bắn tối đa 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày vì đồng minh phương Tây không đáp ứng các cam kết gửi vũ khí như đã hứa trước đó.

Co loi xay ra
Co loi xay ra