Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết

05:30 19/11/2023

TPO - Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua những chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư.

Tiền Phong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các Buôn , thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các Buôn , thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 18/11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm.

Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị-xã hội; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến điểm cầu tại các nước có các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Với 748 trang, cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: "Đại đoàn kết toàn dân tộc-Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," gồm bài viết Tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị Toàn quốc triển khai Chương trình Hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiền Phong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phần thứ hai: "Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước," tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các giai tầng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phần thứ ba: "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước" gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở.

Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là một cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội.

Tiền Phong Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

"Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người... Nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc," ông Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với việc ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, cuốn sách càng có ý nghĩa, giá trị đặc biệt, sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Qua đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Có thể bạn quan tâm
Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

09:40 25/09/2023

Ngày 25/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố.

Vì sao lắp dải phân cách ở ngã tư Hàng Xanh?

Vì sao lắp dải phân cách ở ngã tư Hàng Xanh?

15:00 10/04/2023

Mới đây, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM triển khai cho các đơn vị lắp dải phân cách di động ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, người dân cho rằng việc này còn dễ gây tắc đường hơn.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo Kiên và Hưng sẽ đối diện mức án nào?

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo Kiên và Hưng sẽ đối diện mức án nào?

14:10 28/07/2023

Cựu thư ký thứ trưởng Phạm Trung Kiên là người duy nhất trong nhóm tội nhận hối lộ bị đề nghị án tử hình.

Bàn tay đưa về phía các em

Bàn tay đưa về phía các em

15:00 19/08/2023

Liên tiếp trong vài ngày qua, thông tin trẻ em bị xâm hại , bắt cóc; tai nạn đuối nước lại làm nóng dư luận và đặt ra lời kêu...

Vợ nguyên hiệu trưởng bỏ độc vào thức ăn học sinh: Có thể xử lý tội giết người?

Vợ nguyên hiệu trưởng bỏ độc vào thức ăn học sinh: Có thể xử lý tội giết người?

07:50 29/09/2023

Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thi (39 tuổi, trú xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) - nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Bà Hà Thị Thi bị điều tra liên quan vụ việc thức ăn của học sinh tại Trường THPT Chu Văn Thịnh có mùi thuốc sâu. Chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng xuống...

Tai nạn thảm khốc trong đêm, 2 người chết, 2 xe máy nát bét

Tai nạn thảm khốc trong đêm, 2 người chết, 2 xe máy nát bét

22:10 27/11/2023

Hai xe máy lưu thông với tốc độ cao đến đường liên xã gần trường THCS Phùng Hưng (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên ) thì gặp tai...

Tìm giải pháp làm sống lại 4 con sông ở nội đô Hà Nội

Tìm giải pháp làm sống lại 4 con sông ở nội đô Hà Nội

19:00 22/08/2023

Việc hồi sinh 4 dòng sông như Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét đang là một trong những đề án được nhiều chuyên gia góp ý...

Ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe cộ ùn tắc

Ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe cộ ùn tắc

09:00 29/07/2023

Mưa lớn kéo dài khiến một vị trí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn thuộc địa phận huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị nước tràn ngập nặng, xe cộ ùn tắc.

Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối CSGT

Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối CSGT

17:20 29/09/2023

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương mới đây đã khởi tố vụ án hình sự về tội 'Chống người thi hành công vụ' đối với bị can Trần Mạnh Hùng, là tài xế điều khiển xe ôtô 34A-668.51 do vi phạm nồng độ cồn kịch khung (mức 0,698 mg/l khí thở), chống đối giật lại giấy tờ, dùng tay đấm vào Cảnh sát Giao thông. Thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn...

Co loi xay ra
Co loi xay ra