Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

22:40 09/07/2024

Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, đoàn thể tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác ngoại giao, xây dựng Đảng.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. (Ảnh: Quang Hòa)

Ngày 8/7, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Nguyễn Minh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Đắc Thành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung khác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Đắc Thành trình bày báo cáo kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục phức tạp; những vấn đề mới có nguy cơ leo thang căng thẳng. Kinh tế thế giới tuy xuất hiện dấu hiệu tích cực, nhưng quá trình phục hồi chậm và vẫn tiềm ẩn yếu tố rủi ro. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, chính trị ổn định, an ninh an toàn.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, đoàn thể tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác ngoại giao, xây dựng Đảng, xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ, nổi bật là:

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, góp phần thúc đẩy lợi ích an ninh, an toàn và phát triển đất nước; Ngoại giao kinh tế triển khai tích cực, sáng tạo, phục vụ hiệu quả mục tiêu phục hồi và phát triển; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, hải đảo và toàn vẹn lãnh thổ; Triển khai kịp thời công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân góp phần đoàn kết, củng cố niềm tin của kiều bào hướng về quê hương, đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. (Ảnh: Quang Hòa)

Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo sát sao, kịp thời. Ngay từ đầu năm, các chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã được ban hành và triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Công tác chính trị, tư tưởng đạt được nhiều kết quả thiết thực, việc quán triệt, triển khai tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng; công tác nghiên cứu tham mưu được tăng cường, Đảng bộ Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ được quan tâm, kiện toàn thường xuyên, kịp thời; việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cụ thể, rõ ràng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao 6 tháng đầu năm được triển khai đồng bộ, nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. (Ảnh: Quang Hòa)

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả nghị quyết Hội nghị ngoại giao 32 và Kết luận phiên Hội nghị toàn thể về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn thực hiện Quy định số 141-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài và biểu mẫu, quy trình kèm theo.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng, cộng đồng trong và ngoài nước phát huy quy chế dân chủ cơ sở, quy chế dân vận, tăng cường gắn bó, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất thông qua các Dự thảo Báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thắng lợi và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXVIII của Đảng bộ Bộ, Nghị quyết Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đề ra và chuẩn bị chu đáo các bước cho Đại Hội XXIX của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong 6 tháng cuối năm 2024, mặc dù còn có những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng Đảng bộ Bộ Ngoại giao quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong và ngoài nước quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng ngành Ngoại giao vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và kiều bào trong và ngoài nước.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí Trần Đức Bình, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ ASEAN và đồng chí Nguyễn Đồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ. (Ảnh: Quang Hòa)
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Tập sự Phó Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Quang Hòa)
Có thể bạn quan tâm
Ảnh ấn tượng (16-22/10): Chủ tịch Tập Cận Bình nói về truyền thống tốt đẹp Nga - Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nhắn Israel ‘đừng để cơn giận chi phối’

Ảnh ấn tượng (16-22/10): Chủ tịch Tập Cận Bình nói về truyền thống tốt đẹp Nga - Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nhắn Israel ‘đừng để cơn giận chi phối’

09:20 23/10/2023

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc, ông Biden nói Israel không nên để cơn giận chi phối, xung đột ở Dải Gaza, bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ bế tắc, hiện tượng nhật thực 'vòng lửa' hiếm gặp… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Đức đi bước 'động chạm' cả Nga lẫn Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh gay gắt phản pháo

Đức đi bước 'động chạm' cả Nga lẫn Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh gay gắt phản pháo

10:50 23/04/2024

Trong chưa đầy một tuần, Đức đã thông báo tiến hành các cuộc bắt giữ nhiều cá nhân mà Berlin cáo buộc làm gián điệp cho Nga và Trung Quốc.

Vụ 39 thi thể trong xe tải: Thêm một đối tượng buôn người bị kết án

Vụ 39 thi thể trong xe tải: Thêm một đối tượng buôn người bị kết án

09:40 12/07/2023

Đối tượng bị kết án là Marius Mihai Draghici, 50 tuổi, đã trốn khỏi Anh và bị cảnh sát Romania bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái và bị dẫn độ trở lại Anh.

Đội chó cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân động đất Đài Loan

Đội chó cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân động đất Đài Loan

20:30 08/04/2024

Chó cứu hộ Roger nhanh chóng phát hiện nạn nhân bị chôn vùi trong Công viên Taroko, dù phải thực hiện nhiệm vụ ở địa hình phức tạp sau trận động đất.

Tin thế giới 9/8: Mỹ muốn hạn chế đầu tư ở Trung Quốc, Pakistan giải tán Quốc hội, Ba Lan đưa 2.000 quân 'canh' biên giới với Belarus

Tin thế giới 9/8: Mỹ muốn hạn chế đầu tư ở Trung Quốc, Pakistan giải tán Quốc hội, Ba Lan đưa 2.000 quân 'canh' biên giới với Belarus

20:10 09/08/2023

Nga liên tiếp bắn hạ các UAV tấn công Moscow, Dân Đức phản đối cung cấp tên lửa cho Ukraine, Belarus tập trận gần biên giới với Litva và Ba Lan… là một số tin thế giới đáng chú ý 24 giờ qua.

Mỹ cam kết hỗ trợ chấm dứt bạo lực ở miền Đông CHDC Congo

Mỹ cam kết hỗ trợ chấm dứt bạo lực ở miền Đông CHDC Congo

09:20 17/01/2024

Ngày 16/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi nỗ lực của Rwanda nhằm giảm căng thẳng với Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), trong bối cảnh nổ ra cuộc đụng độ biên giới mới khiến quan hệ hai nước láng giềng trở nên đáng lo ngại.

Ảnh ấn tượng (8-14/1): Ông Putin gửi lời khuyên phương Tây, Ukraine nói về lệnh ngừng bắn với Nga, Mỹ-Anh và Israel bất ngờ tấn công Houthi ở Yemen

Ảnh ấn tượng (8-14/1): Ông Putin gửi lời khuyên phương Tây, Ukraine nói về lệnh ngừng bắn với Nga, Mỹ-Anh và Israel bất ngờ tấn công Houthi ở Yemen

07:10 15/01/2024

Xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin khuyên phương Tây, chiến sự Israel-Hamas tại Dải Gaza, Mỹ, Anh và Israel bất ngờ tấn công Houthi ở Yemen, Pháp có Thủ tướng trẻ nhất lịch sử… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Phe đối lập Hàn Quốc có thể thắng áp đảo trong bầu cử quốc hội

Phe đối lập Hàn Quốc có thể thắng áp đảo trong bầu cử quốc hội

23:50 10/04/2024

Phe đối lập Hàn Quốc được dự báo thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội, được coi là đòn giáng mạnh với Tổng thống Yoon Suk-yeol.

'Vén màn bí mật' về kho tên lửa của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

'Vén màn bí mật' về kho tên lửa của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

15:10 14/04/2024

Theo trang mạng quân sự Nga, Iran hiện đang sở hữu kho tên lửa lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông.

Co loi xay ra
Co loi xay ra